23.10.18

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 6

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 5

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 4

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 3

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 2

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 1