24.8.17

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 12

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 11

2-0

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 10

1-0!!

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 9

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 9

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 8

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 7

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 6

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League)

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 4

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 3

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 2

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 1

27.7.17

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 17

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 16

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 15

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 14

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 13

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 12

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 11

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 10

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 9

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 8

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 7

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 6

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 5

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 4


Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 3

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 2

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 1

Πάμε για το γήπεδο... όπως παλιά.