16.9.10

Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 6



Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 5



Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 4



Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 3



Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 2



Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 1



12.9.10

Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 9



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 8



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 7



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 6



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 5



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 4



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 3



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 2



Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 1