1.12.13

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 3

Οι παίκτες μας αφήνουν λουλούσια στο πέταλο στη μνήμη του Θέμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: