22.3.09

Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 7Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 6Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 5Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 4Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 3Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 2Α.Ε.Κ - Λεβαδειακος 1