13.9.15

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 9

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 8

1-1!!

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 6

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 7

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 5

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 4

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 3

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 2

Α.Ε.Κ. - Πας Γιάννινα (Ποδόσφαιρο - Super League) 1