24.9.17

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 9

2-2!!!

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 8

1-2!

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 7

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 6

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 5

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 4

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 3

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 2

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Super League) 1