27.7.17

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 17

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 16

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 15

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 14

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 13

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 12

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 11

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 10

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 9

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 8

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 7

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 6

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 5

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 4


Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 3

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 2

Αγιασμός στο οικόπεδο της Α.Ε.Κ 1

Πάμε για το γήπεδο... όπως παλιά.

19.7.17

Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 7

 

Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 6

  

Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 5Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 4


Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 3Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 2Α.Ε.Κ - KAA Gent (Ποδόσφαιρο - Φιλικός αγώνας) 1