16.9.10

Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 6Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 5Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 4Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 3Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 2Α.Ε.Κ-Χαιντουκ Σπλιτ 112.9.10

Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 9Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 8Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 7Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 6Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 5Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 4Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 3Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 2Α.Ε.Κ-Πανσερραϊκός 1