28.12.14

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 9

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 8

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 7

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 6

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 5

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 4

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 3

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 2

Α.Ε.Κ - Ρέθυμνο  (Πρωτάθλημα) 1

21.12.14

Α.Ε.Κ. - Ηρακλής Ψαχνών (Πρωτάθλημα) 5

Α.Ε.Κ. - Ηρακλής Ψαχνών (Πρωτάθλημα) 4

1-0!!

Α.Ε.Κ. - Ηρακλής Ψαχνών (Πρωτάθλημα) 3

Α.Ε.Κ. - Ηρακλής Ψαχνών (Πρωτάθλημα) 2

Α.Ε.Κ. - Ηρακλής Ψαχνών (Πρωτάθλημα) 1

17.12.14

Α.Ε.Κ. - Φωστήρας (Πρωτάθλημα) 6

3-0!!

Α.Ε.Κ. - Φωστήρας (Πρωτάθλημα) 5

1-0!!

Α.Ε.Κ. - Φωστήρας (Πρωτάθλημα) 4

Α.Ε.Κ. - Φωστήρας (Πρωτάθλημα) 3

Α.Ε.Κ. - Φωστήρας (Πρωτάθλημα) 2

Α.Ε.Κ. - Φωστήρας (Πρωτάθλημα) 1