23.10.18

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 6

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 5

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 4

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 3

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 2

Α.Ε.Κ - Bayern M. (Ποδόσφαιρο - Champions League) 1

2.10.18

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 8

1-2!

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 7

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 6

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 5

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 4

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 3

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 2

Α.Ε.Κ - Benfica (Ποδόσφαιρο - Champions League) 1

28.8.18

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 8

1-0!!

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 7

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 6

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 5

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 4

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 3

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 2

Α.Ε.Κ - Vidi (Ποδόσφαιρο - Champions League) 1