7.1.17

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 11

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 10

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 9

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 8

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 7

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 6

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 5

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 4

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 3

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 2

Α.Ε.Κ - Άρης (Μπάσκετ - Basket League) 1