27.9.09

Α.Ε.Κ - Παναθηναικός 6Α.Ε.Κ - Παναθηναικός 5Α.Ε.Κ - Παναθηναικός 4Α.Ε.Κ - Παναθηναικός 3Α.Ε.Κ - Παναθηναικός 2Α.Ε.Κ - Παναθηναικός 123.9.09

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός 5Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός 4Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός 3Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός 2Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός 1