19.5.10

Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 10Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 9Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 8Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 7Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 6Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 5Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 4Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 3Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 2Α.Ε.Κ-Ολυμπιακός 1