20.10.13

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 5

1-0

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 4

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 3

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 2

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 1