3.11.14

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 7

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 6

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 5

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 4

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 3

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 2

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα) 1