28.2.16

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 13

1-0!!

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 12

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 11

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 10

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 9

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 8

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 7

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 6

"Καλό ταξίδι Παντέλο"

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 5

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 4

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 3

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 2

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 1

13.2.16

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 12

1-0!!!

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 11

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 10

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 9

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 8

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 7

ΑΕΚman!!

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 6

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 5

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 4

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 3

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 2

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 1