21.5.14

Α.Ε.Κ. - Πανναξιακός 6

Α.Ε.Κ. - Πανναξιακός 5

2-0!!

Α.Ε.Κ. - Πανναξιακός 4

Α.Ε.Κ. - Πανναξιακός 3

Α.Ε.Κ. - Πανναξιακός 2

Α.Ε.Κ. - Πανναξιακός 1

4.5.14

Α.Ε.Κ - Αιγάλεω 6

1-0 !!

Α.Ε.Κ - Αιγάλεω 5

Α.Ε.Κ. - Αιγάλεω 4

Α.Ε.Κ. - Αιγάλεω 3

Α.Ε.Κ. - Αιγάλεω 2

Α.Ε.Κ. - Αιγάλεω 1