24.8.17

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 12

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 11

2-0

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 10

1-0!!

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 9

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 9

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 8

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 7

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 6

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League)

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 4

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 3

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 2

Α.Ε.Κ - Club Brugge (Ποδόσφαιρο - Europa League) 1