26.4.17

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 10

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 9

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 8

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 7

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 6

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 5

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 4

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 3

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 2

Α.Ε.Κ. - Ολυμπιακός (Ποδόσφαιρο - Superleague) 1

17:10 κόσμος στο τρένο!!

9.4.17

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 8

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 7

1-0 Μπακασέτας!!

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 6

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 5

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 4

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 3

Είσοδος ομάδας!!

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 2

Α.Ε.Κ. - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 1