28.11.09

Α.Ε.Κ - Παοκ 5Α.Ε.Κ - Παοκ 4Α.Ε.Κ - Παοκ 3Α.Ε.Κ - Παοκ 2Α.Ε.Κ - Παοκ 17.11.09

Α.Ε.Κ - Περιστέρι 8Α.Ε.Κ - Περιστέρι 7Α.Ε.Κ - Περιστέρι 6Α.Ε.Κ - Περιστέρι 5Α.Ε.Κ - Περιστέρι 4Α.Ε.Κ - Περιστέρι 3Α.Ε.Κ - Περιστέρι 2Α.Ε.Κ - Περιστέρι 1A.E.K - Περιστέρι

σε λίγες ώρες...

5.11.09

Α.Ε.Κ - Μπάτε 5Α.Ε.Κ - Μπάτε 4Α.Ε.Κ - Μπάτε 3Α.Ε.Κ - Μπάτε 2Α.Ε.Κ - Μπάτε 1