12.4.14

Α.Ε.Κ - Δούκας 2 (Ποδόσφαιρο Σάλας)

Α.Ε.Κ -Δούκας 1 (Ποδόσφαιρο Σάλας)

Α.Ε.Κ. - Αστέρας Βάρης 6

3-0

Α.Ε.Κ. - Αστέρας Βάρης 5

Α.Ε.Κ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ!!!

Α.Ε.Κ. - Αστέρας Βάρης 4

Α.Ε.Κ. - Αστέρας Βάρης 3

90 ΧΡΟΝΙΑ Α.Ε.Κ!!!

Α.Ε.Κ. - Αστέρας Βάρης 2

Α.Ε.Κ. - Αστέρας Βάρης 1