10.1.10

Α.Ε.Κ - Ατρόμητος 6Α.Ε.Κ - Ατρόμητος 5Α.Ε.Κ - Ατρόμητος 4Α.Ε.Κ - Ατρόμητος 3Α.Ε.Κ - Ατρόμητος 2Α.Ε.Κ - Ατρόμητος 1