24.10.17

Α.Ε.Κ - Banvit (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 6

Α.Ε.Κ - Banvit (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 5

Α.Ε.Κ - Banvit (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 4

Α.Ε.Κ - Banvit (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 3

Α.Ε.Κ - Banvit (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 2

Α.Ε.Κ - Banvit (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 1

10.10.17

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 7

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 6

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 5

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 4

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 3

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 2

Α.Ε.Κ - Ενστουντιάντες (Μπάσκετ - Basketball Champions League) 1