11.12.17

Α.Ε.Κ - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 5

3-0

Α.Ε.Κ - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 4

Α.Ε.Κ - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 3

Α.Ε.Κ - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 2

Α.Ε.Κ - Κέρκυρα (Ποδόσφαιρο - Superleague) 1