26.3.17

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 9

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 8

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 7

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 6

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 5

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 4

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 3

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 2

Α.Ε.Κ - Παναθηναϊκός (Μπάσκετ - Basket League) 1

13.3.17

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 10

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 9

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 8

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 7

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 6

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 5

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 4

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 3

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 2

Α.Ε.Κ - Ολυμπιακός (Μπάσκετ - Basket League) 1