21.12.13

Α.Ε.Κ - ΑΕ Κηφισιάς 5

3-2!

Α.Ε.Κ - ΑΕ Κηφισιάς 4

Α.Ε.Κ - ΑΕ Κηφισιάς 3

Α.Ε.Κ - ΑΕ Κηφισιάς 2

Α.Ε.Κ - ΑΕ Κηφισιά 1

1.12.13

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 7

5-0

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 6

2-0

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 5

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 4

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 3

Οι παίκτες μας αφήνουν λουλούσια στο πέταλο στη μνήμη του Θέμη.

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 2

Α.E.K - ΠΑΟ Κρουσσώνα 1

3.11.13

Α.E.K - Τριγλία Ραφήνας 5

Α.E.K - Τριγλία Ραφήνας 4

Α.E.K - Τριγλία Ραφήνας 3

Α.E.K - Τριγλία Ραφήνας 2

Α.E.K - Τριγλία Ραφήνας 1

20.10.13

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 5

1-0

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 4

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 3

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 2

Α.E.K - Άγιος Νικόλαος 1