27.2.10

Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 8Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 7Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 6Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 5Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 4Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 3Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 2Α.Ε.Κ - Εργοτέλης 121.2.10

Α.Ε.Κ - Άρης 7Α.Ε.Κ - Άρης 6Α.Ε.Κ - Άρης 5Α.Ε.Κ - Άρης 4Α.Ε.Κ - Άρης 3Α.Ε.Κ - Άρης 2Α.Ε.Κ - Άρης 119.2.10

6.2.10

Α.Ε.Κ - Ξάνθη 7Α.Ε.Κ - Ξάνθη 6Α.Ε.Κ - Ξάνθη 5Α.Ε.Κ - Ξάνθη 4Α.Ε.Κ - Ξάνθη 3Α.Ε.Κ - Ξάνθη 2Α.Ε.Κ - Ξάνθη 1